wizyt rekr

Szanowni Rodzice przyszłych Uczniów Szkoły Podstawowej!

Przekazujemy Państwu informacje dotyczące  trybu rekrutacji.
Prosimy o zapoznanie się z terminarzem umieszczonym poniżej.
W razie pytań, zapraszamy do sekretariatu szkoły lub prosimy o kontakt telefoniczny.

(do pobrania przez kliknięcie w poniższe linki)

Terminy

7.03. - 15.03.2024r. - składanie wniosków podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych w sekretariacie szkoły

18.03. - 19.03.2024r. prace komisji rekrutacyjnej

20.03. 2024r. - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (na drzwiach wejściowych)

20.03. - 26.03. 2024r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnej w sekretariacie szkoły

27.03.2024r. - opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

  

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie dziecka do szkoły (dla dzieci z obwodu szkoły)

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (dla dzieci spoza obwodu szkoły)
Oświadczenie - dot. rodzeństwa kandydata na ucznia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku ucznia

Wniosek o naukę języka mniejszości narodowej - j. niemiecki

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego dot. uczestnictwa w lekcjach religii

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły (po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Rudnik - 31.01.2024

Zarządzenie Wójta Gminy Rudnik - 29.02.2024