wizyt hist

"Historia szkoły w Grzegorzowicach"

Geschichte der Schule in Gregorsdorf

 

Budynek szkoły w Grzegorzowicach obchodzi w roku szkolnym 2019/2020 swoje 80-lecie. Na podstawie materiałów źródłowych ustalono, że nauczanie dzieci odbywało się w naszych wsiach już w XVIII wieku. Uczęszczały one do szkoły parafialnej w Łubowicach. Jej opiekunem była baronowa Karolina von Eichendorff, matka poety, która w 1820r. zatrudniła w szkole nauczyciela i organistę Jana Onderkę. Łubowicki rektor był dobrym organizatorem, bo w 1824 roku przeprowadził na koszt rodziców remont szkoły, a w latach 1828-1829 doprowadził do budowy nowego budynku szkolnego (na kwotę 831 talarów).

Od 1836 r. pod okiem ojca w łubowickiej szkole pracował również jego syn Antoni Onderka. Do szkoły w Łubowicach uczęszczało wtedy: 48 dzieci z Łubowic , 100 z Brzeźnicy (które już od maja 1847 roku posiadały własną szkołę), 72 z Grzegorzowic, 26 z Ligoty oraz 20 z Ganiowic. Po śmierci Jana Onderki, od września 1849 roku na stanowisko rektora szkoły został powołany jego młodszy syn Józef, mianowany przez księcia raciborskiego, ówczesnego właściciela Łubowic. Józef Onderka zasłynął także jako dobry, energiczny, nowatorski nauczyciel. W porozumieniu z księżniczką Amalią, siostrą patrona szkoły księcia raciborskiego, uruchomił on w lipcu 1852r. pod kierownictwem swojej siostry kursy szycia i robótek ręcznych. Chłopcy wykonywali miniatury pługów, grabi, rydli, szufli, broni, cepów, skonstruowali nawet wiatrak.

Z początkiem 1875r. Józef został mianowany na wniosek księcia raciborskiego pierwszym nauczycielem i organistą w Starej Wsi. Potem kierownikiem szkoły w Łubowicach byli p. Wilpart i p. Hofman. Hofman był pomysłodawcą budowy szkoły w Grzegorzowicach. W 1937r. zaczęto budować tam szkołę. Gospodarze zwozili materiał ze stacji kolejowej Nędza. Kamienie pochodziły ze Strzelec Opolskich, cement z cementowni Proszowice. Mieszkańcy Grzegorzowic na czele z Antonim Kretkiem w czynie społecznym budowali szkołę, a Państwo sfinansowało zakup materiałów. Nadzór budowlany miał syn Antoniego-Alfons Kretek i p. Komor. Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło pod koniec sierpnia 1939r. Poświęcenia nowej szkoły dokonali ks. Alfons Siwoń, proboszcz Parafii Łubowice. Festyn z tej okazji odbył się na boisku, które było po przeciwnej stronie obecnego boiska LZS-u w Grzegorzowicach. Jak na ówczesne czasy szkoła była bardzo nowoczesna. Na parterze były 3 duże klasy, na piętrze sala kinowa i gabinet do majsterkowania ze wszystkimi narzędziami, był również strych. W piwnicy mieściła się kuchnia z całkowitym wyposażeniem, którą ogrzewano piecami kaflowymi. Palenisko było w korytarzu zabezpieczone pięknymi metalowymi kratami. Zamiast szatni zawieszono wieszaki wzdłuż korytarza. Na początku korytarza była marmurowa umywalka która jest do dziś. Pierwszym kierownikiem szkoły był pan Barisch. W każdej klasie uczyły się po dwa roczniki, ze względu na brak nauczycieli. Nauczycielami byli pan Barisch, pan Shorn, pani Małgorzata Gwóźdź, pani Dastig, która uczyła dziewczyny robót ręcznych. Religii uczył ks. Siwoń -proboszcz. Aby kupić pomoce naukowe, dzieci szkolne pod nadzorem nauczyciela hodowały jedwabniki. Morwę posadzono wzdłuż ogrodzenia. Obok budynku szkolnego mieściły się mieszkania nauczycieli połączone krytym tarasem. Pan Barish prowadził chór szkolny, był zarazem organistą w kościele w Łubowicach. Szkoła od 1945r. była placówką ośmioklasową, a językiem wykładowym był język niemiecki. Budynek w czasie wojny uległ w małym stopniu zniszczeniu. Mieszkańcy odbudowali go w czynie społecznym. Po drugiej wojnie światowej organizatorem polskiej szkoły był nauczyciel pełniący obowiązki kierownika szkoły pan Augustyn Maciejończyk.

4

W 1947r. rozpoczęto naukę w języku polskim, była to szkoła siedmioklasowa. Dla młodzieży i dorosłych organizowano kursy j. polskiego. Pierwszymi nauczycielami po wojnie byli: Augustyn Maciejończyk, Agnieszka Warzecha, Wiktor Buława, Mieczysław Orszulik. W 1948r. do szkoły przyszło 13 uczniów ze Sławikowa i Lasak. W 1950r. pełniącym obowiązki kierownika szkoły był Mieczysław Orszulik, a w skład grona się zmienił na 4 nauczycieli: Janina Szczęsna, Marceli Cholewa, Mieczysław Orszulik i Augustyn Maciejończyk. Od 1952r. kierownikiem szkoły został pan Jan Kozielski, a skład grona przedstawiał się następująco: Jan Kozielski, Janina Kozielska, Janina Kornas, Janina Obutelewicz, Marceli Cholewa. Działały już wtedy organizacje społeczne OHP, TPPR, PCK, FOS, SKO oraz fukcjonowała świetlica szkolna. Uczniowie zbierali surowce wtórne: szkło, makulaturę, szmaty, kości, złom, zioła lecznicze. Uprawiano ogródek szkolny, sadzono drzewka morwowe. W 1953r. założono kółko modelarstwa lotniczego, kółko taneczne.

2

Od 1967r. szkoła Grzegorzowice stała się ośmioklasową szkołą. 1967r. nadeszła potrzeba przebudowy szkoły, gdyż lekcje trwały od 8.00 do 19.00 – czyli na zmiany. W 1968r. rozpoczął się remont. Rodzice w czynie społecznym zwozili żwir, piasek, cement, cegły. Rozbudowano parter. Roboty wykonali: p. Reichel, p. Rzodeczko, p. Stromiński. W 1969r. podjęto rozbudowę części środkowej szkoły. Część lekcji odbywała się w szkole w Łubowicach. (W 1969r. szkoła otrzymała tokarkę za 10 000 zł. Rok później czyli w 1970r. otrzymało 40 000 zł na wyposażenie klas do biologii, chemii, j. rosyjskiego. Jako szkoła eksperymentalna, która prowadziła zajęcia metodą Fleminga.) W 1971r. w czasie wakacji odbywało się malowanie klas. Było 6 klas lekcyjnych, a 8 oddziałów. Do szkoły uczęszczało 209 uczniów, pracowało 7 nauczycieli. Od 1972r. do szkoły podstawowej w Grzegorzowicach przyłączono punkt filialny w Łubowicach. Jego dyrektorem był Jerzy Siedlak , a nauczycielką była p. Maria Siedlak- jego żona. Od 1973 r. Rada Pedagogiczna liczyła już 16 nauczycieli – czyli łącznie z punktami filialnymi w Sławikowie i Łubowicach. W Grzegorzowicach pracowało 11 nauczycieli, oddziałów było 12. W Sławikowie było 3 nauczycieli, a w klasach I –IV 68 uczniów. W Łubowicach było 2 nauczycieli , a kl. I – IV 58 uczniów. Dzieci z Łubowic i Sławikowa kontynuowały naukę w klasach V-VIII w SP w Grzegorzowicach. Do szkoły w Grzegorzowicach doszły dzieci ze Sławikowa, Lasak, Łubowic i Ligoty do kl. V-VIII. W związku z tym uruchomiono dwie sale lekcyjne: jedną z magazynu przedszkolnego, a drugą z pokoju mieszkalnego. Powiększono szatnię. Uczniowie aktywnie uczestniczyli i zajmowali czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych różnych szczebli. W październiku 1975r. w czynie społecznym wybudowano przystanek autobusowy obok szkoły. 31 sierpnia 1980r. zrezygnował z funkcji dyrektora szkoły mgr Jan Kozielski, a funkcję dyrektora objął mgr Franciszek Pak. 25 kwietnia w 1981r. otwarto stołówkę i świetlicę w pomieszczeniach po przedszkolu. W 1985r. dyrektor Pak poszedł na emeryturę i stanowisko dyrektora objęła mgr Zofia Gałązka. Projekt rozbudowy szkoły czekał 6 lat, aż wreszcie rozpoczął się w 1987r.

1  3

W 1989r. oddano do użytku łącznik. W wyniku tego powstały 2 klasy lekcyjne, pokój nauczycielski oraz ubikacje dla dziewcząt, chłopców i personelu oraz szatnia. Roboty budowlane wykonywała Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ze Sławikowa. Nadzór budowlany prowadził p. Henryk Reichel. Ze względu na brak dalszych funduszy nie ukończono remontu domu nauczyciela i świetlicy. W 1990r. z funkcji dyrektora szkoły zrezygnowała mgr Zofia Gałązka i przeszła do szkoły w Brzeźnicy. Od 1.09.1990 do 31.08.1992r. dyrektorem była mgr Bogumiła Ziemińska, wcześniej nauczycielka nauczania początkowego w tej szkole. W latach 1992-1996 stanowisko dyrektora szkoły w Grzegorzowicach piastował mgr Roman Bodzianowski, nauczyciel muzyki.  

 Od września 1996r. dyrektorem została mgr Krystyna Gawlik. Za jej kadencji przeprowadzono remont dachu szkoły i sali gimnastycznej, malowanie wszystkich obiektów szkolnych, kapitalny remont świetlicy i stołówki szkolnej, które zostały oddane do użytku 1.09.1999r. Wydawanych jest codziennie ponad 80 obiadów. W sierpniu 1999r. została otwarta biblioteka w nowym pomieszczeniu szkolnym. Na skutek wprowadzonej reformy oświaty Z dn. 01.09.1999r. wprowadzona w Polsce Reforma Oświaty spowodowała reorganizację szkoły. Powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących tzn. utworzono 6- letnią szkołę podstawową oraz 3- letnie gimnazjum. Do szkoły dołączyli uczniowie ze zlikwidowanych punktów filialnych z Łubowic i Sławikowa. Po 2000r. przeprowadzona została termoizolacja budynku, wymiana okien, generalny remont łazienek 01.09.2008r. Posadzono około 200 krzewów w otoczeniu szkoły. Dążąc do wykorzystania w nauczaniu technologii informacyjnych, szkoła został wyposażona w pracownię komputerową oraz doprowadzono łącze internetowe. Bardzo ważnym wydarzeniem było nadanie Zespołowi Szkół imienia poety z pobliskich Łubowic - Josepha von Eichendorffa. Uroczystość miała miejsce w dniu 30.03.2006 r. Z tej okazji powstała tablica pamiątkowa, a Rada Rodziców ufundowała sztandar.

5

Po 12 latach kierowania placówką opuściła nas mgr Krystyna Gawlik. W latach 2008- 2013 stanowisko dyrektora sprawowała mgr Małgorzata Szatanek. W tym czasie, z powodu niespełniania zasad BHP, została zamknięta sala gimnastyczna, w której przez wiele lat odbywały się zajęcia w-f, dodatkowe zajęcia sks oraz wszystkie imprezy szkolne. Wiosną 2012 r. rozpoczęto budowę nowej sali gimnastycznej. Na budowę wybrano miejsce w bliskim sąsiedztwie szkoły, by ułatwić przemieszczanie się uczniów na zajęcia. W tych latach szkoła w dalszym ciągu była wyposażana w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz tablice interaktywne. Było to możliwe m. in. dzięki realizacji projektów w wykorzystaniem środków finansowych Unii Europejskiej.

W dniu 1.09.2013r. stery naszej szkoły objęła mgr Mariola Ciszek. Obecnie w szkole zatrudnionych jest 20 nauczycieli, a w szkole uczy się 134 uczniów. Nauczyciele dbają o podnoszenie swoich kompetencji zawodowych, poprzez studia kwalifikacyjne i szkolenia doskonalące, również zagraniczne w ramach programu: „Erasmus+” projekt: „ Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

W szkole systematycznie dba się o poprawę warunków do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych. Z wykorzystaniem środków EFS zakupiono 2 laptopy, 2 kolejne tablice interaktywne, w które wyposażona jest już aktualnie każda klasa.

Przeprowadzono m. in. remonty modernizujące klasę dla edukacji wczesnoszkolnej, gabinet pielęgniarki szkolnej, sekretariat, kotłownię, remont części dachu i elewacji budynku. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa uczniów, założony został monitoring szkoły. Dba się o estetykę i funkcjonalność otoczenia poprzez zielone nasady na skarpach wokół szkoły, nowe stojaki na rowery i ławeczki na podwórku szkolnym.

szkola 04

W roku 2014 uczniowie mogli rozpocząć zajęcia na nowej sali gimnastycznej, a w 2018r. zostało oddane do użytku boisko wielofunkcyjne. W miarę możliwości uzupełniany jest sprzęt sportowy. Poszerzona została oferta sportowa dla uczniów o zajęcia z unihokeja i badmintona. Jako jedna z nielicznych w Polsce szkoła wprowadziła brazylijską grę „ Indiaca”.

szkola 01

W szkole działa zespół taneczny dla uczniów młodszych „Niezapominajki” oraz odbywają się zajęcia tańca towarzyskiego dla chętnych uczniów SP i Gimnazjum. Aktywność ruchowa wzmacniana jest przez „ Szkolny Klub Kibica”, działalność na bieżąco można śledzić na ciekawie zagospodarowanych gablotach: „Kalorie kontra ruch” „Rekordy szkoły”, „Okienko historyczne”, „ Uczniowie pozytywnie zakręceni”. Uczniowie klas I - III SP biorą udział w zajęciach nauki pływania na basenie.

W szkole realizuje się liczne programy edukacyjne oraz profilaktyczno – wychowawcze, tj. program własny szkoły pod nazwą: „Promocja zdrowia w SP w Grzegorzowicach” , który skupia kilka ogólnopolskich programów:„ Trzymaj formę”, „Śniadanie daje moc”, „Żyj smacznie i zdrowo”, „ Zdrowo jem. Jestem aktywny”, „Program dla szkół” (mleko, przetwory mleczne, owoce i warzywa), „ Smak życia czyli debata o dopalaczach”, „Cyberprzestrzeń”, „Europejski Kodeks walki z Rakiem”, a w klasach I-IIISP - program „Ratujemy – uczymy ratować” we współpracy z WOŚP.

Od 10 lat prowadzona jest stała współpraca z czeską szkołą – Zakladni Škola w Kobeřicach w zakresie kultury, sportu, wymiany młodzieży i doświadczeń między nauczycielami obu szkół, również z wykorzystaniem funduszy z programów Unii Europejskiej.

Szkoła wykorzystuje potencjał organizacji i ludzi z otoczenia dla większej efektywności oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych w zakresie: kultury - GCKiS w Łubowicach, DFK Grzegorzowice, szkoła w Turingen, bezpieczeństwa – OSP Sławików, sportu i turystyki – LKS Grzegorzowice, LKS „Dąb” Brzeźnica, WFOŚ w Katowicach.

Wiele podejmowanych działań jest możliwych dzięki sponsorom i sprzymierzeńcom, którym nadawany jest honorowy tytuł „Przyjaciel szkoły” lub „Przyjaciel uczniów”.

Uczniowie szkoły każdego roku biorą udział w akcjach charytatywnych niosąc pomoc ludziom potrzebującym wsparcia, szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz pomoc zwierzętom w raciborskim schronisku. Biorą udział w „Adopcji serca” - podopiecznym szkoły jest Fredi, chłopiec z Kamerunu. Uczniowie wspierają domy dziecka w Samborowicach i Cyprzanowie. Wspierają „Stowarzyszenie Sutrsum Corda”. W tym roku szkoła dodatkowo wspierała sierociniec „ Dom Pokoju” w Jerozolimie oraz domy dziecka w Kijowie i Winnicy na Ukrainie. Szkoła współpracuje z seniorami w „ Zaciszu domowym” w Sławikowie.

Od kilku lat szkoła prowadzi własną stronę internetową, na której publiowane są bieżące wydarzenia z życia szkoły wraz z galerią zdjęć i filmików, osiągnięcia uczniów oraz aktualne informacje w celu lepszego przekazu informacji. 

Od roku 2017/2018 w związku z kolejną reformą systemu oświaty wprowadzoną przez MEN, przez kolejne dwa lata "wygaszano'" klasy gimnazjalne, zaś od roku 2019/2020 szkoła stała się ośmioklasową szkołą podstawową z nazwą:

Szkoła Podstawowa

im. Josepha von Eichendorffa

w Grzegorzowicach

szkola 05