wizyt pedagog

Zadania pedagoga szkolnego

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,
gdy ktoś naruszy ich prawa; gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
gdy potrzebują pomocy i rady;
gdy chcą porozmawiać na jakiś temat;
gdy mają problem;
gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać:

pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:
trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka - możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci; problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami); uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno - zawodowej dla swojego dziecka.

Nauczyciele mogą oczekiwać:

pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
pomocy w analizie opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;
wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);
wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym);
wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.

mgr Magdalena Nowakowska


Godziny pracy pedagoga

Dzień tygodnia Godziny Pedagog
wtorek 12:00 - 15:00 M. Ciszek
środa 12:00 - 15:00 M. Ciszek