wizyt df

DNI WOLNE OD NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2022r. – 01 stycznia 2023 r.

Ferie zimowe w województwie śląskim: 16 - 29 stycznia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:  - 06 - 11 kwietnia 2023 r.

Ferie letnie: 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

 

Dodatkowe dni wolne:

31 października 2022r. - po odpracowaniu w dniu 17 września 2022r.

2 maja 2023r.- po odpracowaniu w dniu 14 stycznia 2023r.

 

Dni wolne od zajęć ustalone przez dyrektora:

2 listopada 2022r.

2 stycznia 2023r.

23,24,25 maja 2023r.

09 czerwca 2023r.

 

Dniami wolnymi są również dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, ustalonymi przez dyrektora szkoły są:
xxx