wizyt egz

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023r.
w sprawie terminów egzaminu ósmoklasisty w 2024 roku:


Termin egzaminu ósmoklasisty:

a)  język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) godz. 9:00

b) matematyka– 15 maja 2024 r. (środa) godz. 9:00

c) język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) godz. 9:00

 

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty :

a)  język polski – 10 czerwca 2024 r. (ponieidziałek) godz. 9:00

b)  matematyka – 11 czerwca 2024r. (wtorek) godz. 9:00

c) język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) godz. 9:00


Termin ogłoszenia wyników egzaminu -  03 lipca 2024r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym -  03 lipca 2024r.
 
 
TERMINY KLASYFIKACJI:
klasyfikacja śróroczna - 25 stycznia 2024r.
klasyfikacja roczna - 17 czerwca 2024r.
 
egz stres min