Rozpoczęliśmy wielki post

1 5Na dzień 22. lutego przypadała w tym roku środa popielcowa. Nasi uczniowie tradycyjnie rozpoczęli wielki post od udziału we mszy w kościele parafialnym w Łubowicach. Po powrocie do szkoły, aby utrzymać nastrój powagi i wyciszenia spotkaliśmy się na sali gimnastycznej.

 

  

Tam chórzystki z klasy IV i VI wykonały piosenki utrzymane w poważnym tonie. Korzystając z powagi chwili, postanowiliśmy również poświęcić czas na podsumowanie działań naszej szkolnej społeczności, związanych z pomocą uchodźcom wojennym. W chwili zbliżającej się rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie, uczniowie klasy szóstej przedstawili w formie pytań i odpowiedzi najważniejsze fakty dotyczące toczącego się za naszą wschodnią granicą konfliktu. Nasza uwaga została zwrócona szczególnie na potrzeby dzieci, które najbardziej cierpią na skutek działań wojennych, ale także na działalność takich organizacji jak UNICEF, które zostały powołane właśnie po to, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie dzieciom dzieje się krzywda.

Magdalena Gałeczka