IX Powiatowy Konkurs Pięknego Pisania

11 minTrzyosobowa reprezentacja uczennic z naszej szkoły:

Wiktoria Domin
Martyna Piechulla
Marta Sługa

wzięła udział w IX Powiatowym Konursie Pisania
"Zostań Mistrzem Kaligrafii",
organizowanym w dniu 25.11.br. przez Miejską i Powiatową Bibliotekę w Raciborzu.

 Plakat Kaligrafia

Zadaniem uczestników było przepisanie fragmentu wiersza Adama Mickiewicza pt. "Świteź",
co było nie lada trudnością, gdyż w tekście nie brakowało wyrazów i zwrotów w języku staropolskim.

Celem konkursu było propagowanie wśród uczniów sztuki pięknego pisania, zachęcanie do
dbania o estetykę i charakter pisma oraz rozwijanie w uczniach zasad poprawnego stylu pisania
.

Główną zasadą konkursu było pisanie piórem, a oceniana była poprawność i estetyka pisma
oraz prawidłowe rozmieszczenie tekstu na kartce.
Nasze uczennice poradziły sobie z tymi wymaganiami bardzo dobrze i choć nie zajęły miejsca na podium, to zdobyte doświadczenie jest wartością dodaną dla każej z nich, która będzie procentowała w systematycznym doskonaleniu umiejętności pisania.

12 007

GRATULUJEMY SERDECZNIE!

Daniela Płoszczyca