Dziękujemy za otwarcie serc dla Szymona

09 min

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz.”

 Cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na koszty związane z leczeniem i rehabilitacją Szymona.

Informujemy, że można również dokonać wpłaty za pośrednictwem fundacji:
"ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

KLIKNIJ W LOGO

FDZzP logoJednocześnie życzymy Szymonowi jak najszybszego powrotu do zdrowia
i do nas - kolegów i koleżanek  z klasy i całej szkoły❤️.