wizyt egz

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021r.
w sprawie terminów egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku:


Termin egzaminu ósmoklasisty:

a)  język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) godz. 9:00

b) matematyka– 25 maja 2022 r. (środa) godz. 9:00

c) język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) godz. 9:00

 

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty :

a)  język polski – 13 czerwca 2021 r. (ponieidziałek) godz. 9:00

b)  matematyka – 14 czerwca 2021 r. (wtorek) godz. 9:00

c) język obcy nowożytny – 15 czerwca 2021 r. (środa) godz. 9:00


Termin ogłoszenia wyników egzaminu -  01 lipca 2022r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym -  08 lipca 2022r.