164. rocznica śmierci naszego patrona - Josepha von Eichenodrffa -

17 min26 listopada przypada rocznica śmierci patrona naszej szkoły -  Josepha von Eichendorffa.

Jak co roku, pamiętamy i wspominamy  naszego wielkiego poetę z Łubowic. Odbędą się pogadanki na temat życia
i twórczości patrona podczas zajęć,
a delegacja uczniów zapali znicz na grobie rodziny Eichendorffów w Łubowicach.

Warto sięgać do wierszy poety, by zaczerpnąć z jego uniwersalnych wartości i ponadczasowej wymowy.
Poniżej wiersz pt. "Pożegnanie", opisujący piękno przyrody, tęsknotę i przemijanie.

ozoba 01

 O wzgórza, o doliny!
Zielony, boski las,
Jak krople krwi - maliny,
W rozstania cierpki czas,
Tam w dali, za tym borem,
Zgiełk świata, pustki huk.
Twa cisza. Wiatr wieczorem
Konarów głaszcze tuk.

W odcieniach różu dnieje.
Paruje ziemia. Brzask.
Już ptasi chór przez knieję
Uśpiony budzi blask.
Oddalą się, przeminą
Rozpacze, smętki, ból.
Czy również ty? Czy zginą
Rodzinnych cienie pól?

Las księgą jest jasności,
Najświętszych pełnią słów
O prawdzie, o miłości;
Na dobro trwa tu łów.
Czytałem ją wytrwale,
Zdań prostych, prawych czar
Ukoił moje żale...
To leśnych stronic dar.

Lecz wnet opuszczę ciebie
I obcy pójdę w dal,
O obcym gorzkim chlebie
Na scenie życia... Żal.
Lecz pośród życia ogni

Twa płonie we mnie moc.
Samotność w blask pochodni
Przemienia. W jasność - noc.

/J.v. Eichendorff/

ozoba 02